ประเภทของพลาสติก

ประเภทของพลาสติก

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิด

พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท

Polyethylene terephthalate หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า เพท (PET) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเนื้อใส (A-PET) และกลุ่มที่เป็นผลึกสีขาว (C-PET) ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร ถุงขนมขบเคี้ยว

ข้อควรระวัง: ขวดบรรจุน้ำดื่มเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้นำมาทำความสะอาดใหม่โดยใช้ความร้อนสูงหรือขัดถูแล้วนำมาใช้ซ้ำ ขวดที่ใช้แล้วควรนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าการนำกลับมาใช้ซ้ำ แม้ว่าการใช้ซ้ำนั้นอาจจะไม่มีอันตรายจากสารที่หลุดออกมา แต่ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เนื่องจากการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ

สารอะซิทัลดีไฮด์สามารถแพร่ออกจากผลิตภัณฑ์เข้าไปปนเปื้อนของที่บรรจุอยู่ในภาชนะได้ ซึ่งอะซีทัลดีไฮด์เป็นสารที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริการะบุว่า เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในคน รวมทั้งอาจส่งผลลบต่อพัฒนาการทางสมอง

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

High density polyethylene, HDPE ตัวอย่างการนำไปใช้: เนื่องจากเป็นพลาสติกที่ทนทานต่อสารทำละลายต่างๆ ทำให้มีการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุต่างๆ เช่น ทัปเปอร์แวร์ ขวดน้ำยาซักผ้า ขวดนม ถังน้ำมันสำหรับยานพาหนะ โต๊ะและเก้าอี้แบบพับได้ ถุงพลาสติก

ข้อควรระวัง: การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเข้าไป ซึ่งมีส่วนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได้

พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

Polyvinyl chloride หรือที่เรียกกันว่า พีวีซี (PVC) พลาสติกห่ออาหาร ถุงหูหิ้ว (ขนาดเล็กนิยมบรรจุอาหารประเภททอด เช่น ปาท่องโก๋ กล้วยแขก) ขวดบรรจุชนิดบีบ (เช่น น้ำมันพืช) กล่องอุปกรณ์ต่างๆ ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มอาหาร ตะแกรงคว่ำจาน

ข้อควรระวัง: สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพพีวีซี อาทิเช่น สารพลาสติกไซเซอร์และสารอื่น ๆ ได้แก่ พาทาเลท สารแต่งสีซึ่งมีตะกั่วและแคดเมียม สารทำให้คงตัว (stabilizers) เช่น แบเรียม สามารถแพร่กระจายออกมาได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการห่ออาหารขณะร้อนด้วยพลาสติกอุ่นอาหารโดยมีพลาสติกที่ห่ออาหารอยู่ และการใส่อาหารร้อนในถุงหูหิ้วโดยตรง

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

Low density polyethylene, LDPE ถุงหูหิ้ว ขวดพลาสติกบางชนิด และที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ ถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร

ข้อควรระวัง: การใช้ถุงพลาสติกที่เป็นสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเข้าไป ซึ่งมีส่วนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได้ ถุงเย็น มีลักษณะขุ่นและยืดหยุ่นได้ดีกว่าถุงร้อน ทนความเย็นได้ถึง -70 องศาเซลเซียส แต่ทนความร้อนได้ไม่มากนัก

พลาสติกโพลีโพรพิลีน

Polypropylene หรือ PP ถุงร้อนสำหรับบรรจุอาหาร ขวดใส่เครื่องดื่ม ซองขนม ภาชนะบรรจุโยเกิร์ต หลอดดูด ขวดนมเด็ก

ข้อควรระวัง: สามารถติดไฟได้ง่าย จึงต้องมีการเติมสารหน่วงไฟเพื่อป้องกันการติดไฟในกระบวนการผลิต ซึ่งสารหน่วงไฟที่เติมจะเป็นพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สารกลุ่มนี้ถ้าไหม้ไฟแล้วจะให้สารไดออกซิน (dioxin) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง สารเม็ดสีที่มีตะกั่วและแคดเมียม ซึ่งผสมลงไปเพื่อทำให้พลาสติกมีสีต่าง ๆ ตะกั่วและแคดเมียมสามารถแพร่กระจายออกมาจากพลาสติกได้  ถุงร้อน มีลักษณะใสกว่าถุงเย็นและไม่มีความยืดหยุ่น สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส (จุดเดือดของน้ำ) และทนไขมันได้ดี แต่สามารถบรรจุอาหารเย็นได้เพียง 0 องศาเซลเซียส

พลาสติกโพลีสไตรีน

Polystyrene หรือ PS หรือที่เรียกกันว่า โฟม บรรจุรองรับการกระแทก กล่องสำหรับบรรจุอาหาร พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (เช่น ถ้วย ช้อน ส้อม มีด)

ข้อควรระวัง: การใช้ภาชนะโฟมใส่อาหารที่ร้อนหรือนำไปเข้าไมโครเวฟ สามารถทำให้สไตรีนโมโนเมอร์ในโฟมละลายออกมาผสมในอาหารได้ ซึ่งมีผลต่อสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ ไต และอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย หรือทำให้สภาพการทำงานของตับลดลง การเผาโฟมทำให้เกิดก๊าซพิษสไตรีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของของมะเร็ง การรีไซเคิลโฟมมีปัญหาสำคัญในเรื่องไม่คุ้มทุน

โพลีคาร์บอนเนต

Polycarbonate, PC เนื่องจากโพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติกที่มีลักษณะใส แข็ง และทนความร้อนจึงนำมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถเก็บในตู้เย็นและนำเข้าไมโครเวฟได้ด้วย เช่น เหยือกน้ำ ขวดน้ำขนาดบรรจุ 5 ลิตร ขวดน้ำนักกีฬา ขวดนม รวมทั้งจำพวกถ้วย ช้อนส้อม มีดชนิดใส

ข้อควรระวัง : มีการศึกษาพบว่าขวดน้ำดื่มจะแพร่สารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A, BPA) ออกมามากกว่าปกติถึง 55 เท่าเมื่อใช้บรรจุน้ำร้อน ไม่ว่าจะเป็นขวดเก่าหรือขวดใหม่ก็ตาม ซึ่งสารนี้มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ของเพศหญิง ส่งผลกระทบทำให้สเปริม์ลดลง เปลี่ยนพฤติกรรมเพศ นอกจากนี้ยังพบว่าเหนี่ยวนำให้เกิดการต้านทานอินซูลิน (insulin) และเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมอีกด้วย ในเด็กทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน และไฮเปอร์แอคทีฟ

 

พลาสติกชนิดต่างๆ

พลาสติก

พลาสติกเรียกว่าเรซินสังเคราะห์และถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเรซินแบบเทอร์โมเซ็ทและเรซินเทอร์โมพลาสติก เรซินที่ทนความร้อนประกอบด้วยเรซินฟีนอลและเรซินเมลามีนซึ่งมีความแข็งและไม่เคยนุ่มนวลอีกต่อไป เรซินเทอร์โมพลาสติก ได้แก่ พีวีซีโพลิเอทิลีน (PE) โพลีสไตรีน (PS) และโพลีโพรพีลีน (PP) ซึ่งสามารถถูกทำให้อ่อนลงได้ด้วยความร้อน จึงออกมาหลากหลายชนิด

พลาสติกประเภท (APET)

พลาสติก APET นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการใช้บรรจุภัณฑ์ APET แบบกำหนดเองของเราทำหน้าที่ต้านทานต่อกรดและตัวออกซิไดซ์ นอกจากนี้ฟิล์ม APET ยังมีความทนทานต่อไขมันไขมันและน้ำมัน ลักษณะความต้านทานทำให้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ของเราเหมาะกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเนื่องจากไม่ดูดซับรสชาติหรือให้รสชาติไม่ดี

พลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP)

วัสดุโพลีโพรพีลีนของ Advanced Extrusion มีสมบัติทางกายภาพทางกลเคมีและทางความร้อนที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้พอดีกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เนื่องจากโพลีโพรพิลีนมีความหนาแน่นต่ำจึงให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมกับความโปร่งใสที่ดีเยี่ยมป้องกันความชื้นความเหนียวและการขึ้นรูปได้ ด้วยความสามารถทนความร้อนสูงของวัสดุนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากไมโครเวฟ

พลาสติกโพลีสไตรีน (PS)

สามารถตัดและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆได้รวมทั้ง thermoform ถาดของฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่มีกำลังรับแรงดึงสูงสุดถึง 9,000 psi ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานเฉพาะของคุณ

พลาสติกพีวีซี (PVC)

โดยปกติแล้วเทอร์โมพลาสติกจะถูกจัดอยู่ในรูปของวัสดุเม็ดเล็ก (สารประกอบ) กับสารเติมแต่ง (สารต้านอนุมูลอิสระ ฯลฯ ) แล้วผสมอยู่ อย่างไรก็ตามพีวีซีเรซินมักได้รับการจัดหาในรูปของผงและการเก็บรักษาในระยะยาวเป็นไปได้เนื่องจากวัสดุมีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการย่อยสลาย สารเติมแต่งและเม็ดสีต่างๆจะถูกเพิ่มลงใน PVC ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการผสมผสานจะถูกแปลงเป็นผลิตภัณฑ์พีวีซี

Corrugate Box

Corrugated Plastic Box เป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งนำแผ่นพลาสติกมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในลูกค้าแต่ละกลุ่ม

รับผลิตถาดพลาสติก

ผลิตถาดพลาสติก

รับผลิตถาดพลาสติก

1. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง Automations Vacuum Forming Machine
2. รับออกแบบและผลิตถาดพลาสติกชนิดต่างๆ อาทิ APET, PP, PS, PVC
งานพลาสติกประเภท APET งานพลาสติกประเภท PP
งานพลาสติกประเภท PS งานพลาสติกประเภท PVC
Corrugate Plastic Box งานพลาสติกประเภทอื่นๆ
3. รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ดังนีั
  • ถาดพลาสติกขึ้นรูปใส่ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ถาดชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
  • ถาดหลุมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก
  • ถาดแพ็คกิ้งชิ้นงานแผงวงจรไฟฟ้า
  • ถาดแพ็คกิ้งชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • ถาดแพ็คกิ้งเครื่องมือเครื่องเขียน
  • ถาดแพ็คกิ้งอุปกรณ์ช่าง
  • กล่องลูกฟูกพลาสติก
  • โฟมกันกระแทก แผ่นลูกฟูกแผ่นพลาสติกกันกระแทก
  • Corrugated Plastic Box

สนใจผลิตถาดพลาสติก ขึ้นรูปตามแบบ ติดต่อสอบถาม โทร. 062-7469943, 092-909-6504 (กร) 065-3374693, 098-658-5052 (แอ๊ด)

แชร์
ข้ามไปยังทูลบาร์