บริการของเรา

ถาดพลาสติกใส่ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

รับออกแบบผลิตถาดพลาสติกใส่ชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน

02-102-1370