ถาดพลาสติกใส่ของทั่วไป

รับออกแบบและผลิตถาดพลาสติกประเภทงานทั่วไป

ตัวอย่างชิ้นงาน

02-102-1370