บริการของเรา

ถาดพลาสติกใส่จีเวลรี่

รับออกแบบผลิตถาดพลาสติกสำหรับใส่สินค้าเกี่ยวกับอัญมณี จีเวลรี่ต่างๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน

02-102-1370