บริการของเรา

ถาดพลาสติกใส่อาหาร

รับออกแบบผลิตถาดพลาสติกใส่อาหารรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน

02-102-1370