ถาดพลาสติกใส่เครื่องมือแพทย์

รับออกแบบผลิตถาดพลาสติกใส่เครื่องมือแพทย์ รูปแบบต่างๆ  

ตัวอย่างชิ้นงาน

02-102-1370