เกี่ยวกับเรา

เราดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถาดพลาสติกขึ้นรูปทรงแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแพ็คเกจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสำคัญ

เพราะเราเข้าใจในธุรกิจของท่านและยึดถือหลักการสร้างสรรค์ รวดเร็วในด้านบริการ จึงมุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำในการใช้ออกแบบให้ใช้งานได้ดีที่สุด การเลือกใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสินค้า และยืดอายุให้แก่สินค้านั้นๆ และเป็นการประหยัดต้นทุน โดยไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายอีกด้วย ร่วมทั้งกลุ่ม OTOP SME’s โดยบริษัทของเรานั้นเน้น คุณภาพดีราคาถูกและด่วนเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

02-102-1370