ABOUT

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อใช้งานในงานด้านอุตสาหกรรม เช่น  Auto Part, Electronic หรือแพ็คเกจจิ้งประเภทต่างๆ อาทิ ถาดพลาสติก กล่อง ถุง ฟิล์ม และออกแบบตามรูปทรงให้กับทางลูกค้าตามที่ต้องการพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านทุกวัน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในด้านความปลอดภัยการนำส่งสินค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความสูญเสียของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและฝีมือในการทำงานเพื่อให้ได้งานระบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

SPI logo2

เพราะเราเข้าใจในธุรกิจของท่านและยึดถือหลักการสร้างสรรค์ รวดเร็วในด้านบริการ จึงมุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำในการใช้ออกแบบให้ใช้งานได้ดีที่สุด การเลือกใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสินค้า และยืดอายุให้แก่สินค้านั้นๆ และเป็นการประหยัดต้นทุน โดยไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายอีกด้วย ร่วมทั้งกลุ่ม OTOP SME’s โดยบริษัทของเรานั้นเน้น คุณภาพดีราคาถูกและด่วนเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

บริษัท สยามแพ็ค อินดัสทรี จำกัด